Updated on: Friday, May 31, 2013

Xth CENTUM SCORERS-2013

English

1.      R. Suba Saravanan

Maths

2.      M. Ganesh kumar

3.      A. Gunavelrajan

4.      C. Leohamlying blessing

5.      K. R. Raj kumar

6.      P. Ruthiran

7.      M. S. Sohail Rushid meeran

8.      R. Suba saravanan

9.      S. Suresh Kumar

10. P. Vijaya Prabhu

11. M. Yokesh

12. K. Backiya Lakshmi

13. R. Dhina

14. R. Nishanthini

15. D. Pavithira

16. V. Renugha

17. A. Rubha Varshini

18. J. C. Shanmathi

19. B. Sindhuja

20. S. Sugauna

21.  P. Vanisree

 

Science

1.      M. Ganesh Kumar

2.      S. Hari Prasath

3.      R. Manimaran

4.      K. R. Raj Kumar

5.      H. Aniesfathimah

6.      M. Keerthana

7.      S. Nikila

8.      A. S Raga Priyasrinithi

9.      A. Rubhavarshini

10. V. Sripadma jothi

11. S. SugunaSocial Science

1.      I. Anandh Sudhan

2.      A. A. Ashwin

3.      S. Dheenathayaalan

4.      R. Gopalakrishnan

5.      N. Gunavel Rajan

6.      S. M. Jawahar

7.      C. Leo Hamlyn Blessing

8.      J. Nishanth

9.      N. Rajesh Kannan

10. P. Ruthiran

11. R. Subasaravanan

12. V. Vijaya Prabhu

13. M. Yokesh

14. K. Backia Lakshmi

15. N. Jansi

16. M. Keerthana

17. M. A. Keerthana

18. M. Kirubha

19. S. Kiruthika

20. K. Krishnaveni

21. R. Nishanthini

22. P. NIvetha

23. J. S. Padma

24. D. Pavithra

25. U. Pavithra

26. A. S. Ragapriya srinithi

27. J. C. Shanmathi

28. R. Shathini

29. N. Sindhuja

30. P. Vanisree

31.N. Vidya

  HEADLINES

X Std Result 2019

XI Std Result 2019

XII Std Result 2019

XII Std Result Toppers 2018

X Std Result Toppers 2018

X Std Result Toppers 2017

X Std Result Toppers 2016

XII Std Result Toppers 2017

XII Std Result Toppers 2016

Xth SCHOOL TOPPERS IN PUBLIC EXAM 2015

MARCH 2015 XII STD PUBLIC EXAMINATION TOPPERS SCORE DETAILS.

Xth CENTUM SCORERS-2013

Xth DISTRICT LEVEL SCORES-2013

Xth STATE LEVEL SCORES - 2013